Banner_optie5_-_static_pages_Mz7ic8h

Algemene Voorwaarden

AHbloemen (bloemen.ah.nl) is een handelsnaam van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam (“AHbloemen”). Via AHbloemen (bloemen.ah.nl) worden boeketten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze boeketten bij Albert Heijn B.V. te bestellen. 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AHbloemen en op elke tot stand gekomen (koop)overeenkomst via AHbloemen tussen AHbloemen en consument. 

1.2. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af. 

1.3. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. 

2. Bestelling en website 

2.1. Op alle online diensten en leveringen van AHbloemen is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op bloemen.ah.nl/privacybeleid. 

2.2. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bij AHbloemen bestellingen plaatsen. 

2.3. De informatie op de website van AHbloemen wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt aan de klantenservice van AHbloemen via de contactmogelijkheden zoals genoemd op de website www.bloemen.ah.nl/klantenservice. De klantenservice van AHbloemen zorgt ervoor dat uw melding zo goed mogelijk wordt afgehandeld. 

2.4. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. 

2.5. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

3. De overeenkomst(en) 

3.1. Door een bestelling te plaatsen via AHbloemen sluit u een koopovereenkomst met AHbloemen voor de aanschaf van de bestelde boeketten. 

3.2. AHbloemen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AHbloemen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AHbloemen niet. 

3.4. Indien een boeket tijdelijk niet leverbaar is, zullen wij deze op de website blokkeren, zodat bestelling dan niet mogelijk is. 

3.5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen met zelf toegevoegde teksten die wij in strijd achten met de goede smaak of het fatsoen niet uit te leveren en/of een maximum te verbinden aan de te bestellen boeketten. 

4. Bezorging 

4.1. Voor bestellingen kunt u een specifieke bezorgdag kiezen. Indien dat de eerstvolgende dag is moet de bestelling vóór 14:00 uur afgerond en betaald zijn, en dan wordt de bestelling de volgende dag bezorgd, met uitzondering van zon-, en feestdagen. Op zondag vinden geen bezorgingen plaats. 

4.2. Vanwege de bederfelijkheid van bloemen, verzoeken wij u om op het door u gekozen dag aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de boeketten in ontvangst te nemen. De boeketten wordt aangeboden op het aangegeven adres door onze vervoerder. Indien op dat adres niemand thuis blijkt te zijn, dan wordt diezelfde dag geprobeerd om de boeketten bij de buren af te geven. Als de boeketten dan nog steeds niet bezorgd kan worden, ontvangt u daarvan bericht. De kosten worden in dat geval niet vergoed. 

5. Prijzen, bezorgkosten en betaling 

5.1. De in het aanbod van boeketten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en bezorgkosten 

5.2. Indien u een kortingscode van AHbloemen hebt gekregen, dan kunt u deze, na het selecteren van de te bestellen boeketten en het invoeren van de verzendgegevens, in de winkelmand van de website van AHbloemen invoeren en toevoegen. De waarde van een geldige kortingscode wordt direct verrekend in het totaalbedrag. Er kan maximaal één kortingscode per winkelmand worden ingevoerd. 

5.3. Indien AHbloemen na voltooien van een bestelling door u, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door uw verschuldigde vergoeding voor de bestelde boeketten en de bezorging te incasseren en u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de boeketten en bezorging te voldoen, is AHbloemen (aldus Albert Heijn B.V.) gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Albert Heijn B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, met een minimum van € 40,-. 

6. Herroepingsrecht 

6.1. Omdat het boeketten betreft: 

a) die duidelijk persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen in ieder geval de door AHbloemen geleverde boeketten met wenskaarten met de door u aangeleverde tekst); en/of

b) die snel kunnen bederven of verouderen (hieronder vallen in ieder geval de door AHbloemen geleverde boeketten), zijn alle boeketten uitgesloten van het herroepingsrecht. 

6.2 Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot schade aan het product of over de versheid kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zie onder 7. 

7. Klantenservice 

7.1. Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website www.bloemen.ah.nl. 

8. Klantenkaarten 

8.1. Over de waarde van uw bestelling ontvangt u geen Air Miles of bonus. Overige klantenkaarten kunnen ook niet worden gebruikt bij aankopen via AHbloemen. 

9. Geschillen 

9.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

10. Privacy beleid

10.1 Op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens is het privacybeleid van Albert Heijn van toepassing. Klik hier. U verklaart hierbij het privacybeleid van Albert Heijn te hebben gelezen.

Download de algemene voorwaarden