• Voor 14:00 uur besteld is morgen geleverd
  • Vers van de veiling
  • Gratis bezorgd in heel Nederland
  • Op meerdere adressen leverbaar

Privacy

AHbloemen wordt aangeboden door Albert Heijn B.V. (“Albert Heijn”), gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA in Zaandam. Albert Heijn is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld en verwerkt van gebruikers van de AHbloemen. 

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je bij belangrijke wijzigingen hierover informeren, en het meest actuele privacybeleid vind je altijd op bloemen.ah.nl. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. We brengen je op de hoogte van belangrijke wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2021. 


Gebruik gegevens

Albert Heijn biedt een webwinkel aan op bloemen.ah.nl waarmee bloemen kunnen worden besteld. Voor het verwerken van de bestelling en het leveren van de bloemen gebruikt Albert Heijn je naam, adres, woonplaats, datum en tijd van bestelling, locatie waarop afgeleverd moet worden, emailadres, telefoonnummer, wat er besteld is, en op welke wijze hiervoor is betaald. Deze gegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Je kunt je op de website ook inschrijven op de nieuwsbrief van de webwinkel, een vraag stellen over AHbloemen, of een klacht indienen over de bezorging. Albert Heijn gebruikt hiervoor jouw naam, emailadres, jouw vraag of klacht, en de datum en tijd van inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt met jouw toestemming om de nieuwsbrieven te versturen, of om jouw vraag of klacht te kunnen behandelen.

Albert Heijn gebruikt jouw gegevens ook om het aanbod, assortiment, en kwaliteit van de AHbloemen te beoordelen. Dit zijn gegevens zoals het aantal succesvolle bestellingen binnen de AHbloemen, succesvolle transacties na eerste bestelling en aan- en afmeldingen van de nieuwsbrieven. 

Deze gegevens worden 1 jaar na jouw laatste bestelling verwijderd, of totdat je je uitschrijft van de nieuwsbrief. 


Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Albert Heijn zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Albert Heijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten.

derden in. Je moet hierbij denken aan de ontwikkelaar van de website en haar leveranciers en bezorgdiensten, zoals Pangaea en LUNA Koeriers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken in de hoedanigheid van verwerker voor Albert Heijn, heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt en goed beveiligd worden.


Hoe beveiligen wij je gegevens?

Albert Heijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).


Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Albert Heijn over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen, of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: privacy@ah.nl.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Albert Heijn Klantenservice via www.ah.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305. Onze privacy officer is te bereiken via privacy@ah.nl, waar klachten kunnen worden ingediend over hoe je geholpen bent. Dit kan ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies op bloemen.ah.nl
Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: